Flere tips og triks til deg som lager WordPress design

Det kan være stort behov for tilpasninger litt utenom det vanlige når du lager et WordPress-design. Jeg har samlet sammen noen få koder som du kan få nytte av under veis.

Deaktivere admin-linjen i toppen

For noen få versjoner tilbake introduserte WordPress admin-baren som ligger i toppen av hver side. Denne er pen og hjelpsom i visse situasjoner, men for noen kan den også stå i veien. Ved å bruke koden nedenfor kan du gjøre den usynlig.

wp_deregister_script('admin-bar');
wp_deregister_style('admin-bar');
remove_action('wp_footer','wp_admin_bar_render',1000);

Koden kan brukes o functions.php filen du har i mappen til temaet du bruker.

Vis X antall bokstaver i tittelen til innleggene dine

En overskrift kan være lang. Da greit å ha et script som dette i bakhånd. Dette er koden som gir deg mulighet til å styre hvor mange bokstaver som skal vises i en overskrift.

Det første du må gjøre er å legge til denne koden i din functions.php fil.

function ODD_title($char) {
     $title = get_the_title($post->ID);
     $title = substr($title,0,$char);
     echo $title;
}

Når du har lagt inn koden overnfor kan du bruke denne koden til å vise en overskrift med ønsket antall bokstaver. 20 er tallet du må endre om du ikke ønsker en maksgrense på 20 bokstaver i en tittel.


Vis dato i dine innlegg som «X antall måneder/dager/timer siden» (Nr 2)

Koden nedenfor endrer dato til å være «X antall dager/timer siden». Dette har du kanskje sett hos Facebook og Twitter. Nå kan du enkelt bruke dette i dine innlegg.

lim inn denne koden i functions.php filen i ditt wordpress-design.

function time_ago( $type = 'post' ) {
	$d = 'comment' == $type ? 'get_comment_time' : 'get_post_time';
	return human_time_diff($d('U'), current_time('timestamp')) . " " . __('ago');
}

Bruk deretter denne koden i innleggene dine for å vise den nye dato-formuleringen.


Hvordan endre bunn-teksten i admin/dashbordet

Når du lager en side for en kunde eller for noen andre kan det være «fancy» å ha din egen branding i admin. Lim koden nedenfor inn i functions.php filen i ditt design og endre teksten til det du ønsker å ha som tekst i bunnlinjen.

function remove_footer_admin () {
  echo "Din tekst her";
} 

add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');