mandag, april 15, 2024

Smarthusteknologi og strømbesparelser

Dersom du velger å tilfredsstille standarden på boligen din slik at den kan inngå i definisjonen smarthus kan du begynne i det små. Det er ikke nødvendig å gå til anskaffelse av store og dyre løsninger for å komme i gang med en smarthusteknologi i boligen din.

En smarthusteknologi tar sikte på å gi effektive strømbesparelser i din bolig. Det er derfor mange som velger å renovere boligen slik at den tilfredsstiller moderne løsninger innen strømbesparelser som finnes i det norske markedet i dag.

Smarthusteknologi er en effektiv løsning

Dersom du ønsker å komme i gang med en smarthusteknologi i din bolig er det bare å sette seg inn i de ulike mulighetene som er å finne i det norske markedet i dag. Du finner i denne kategorien både smarthus-apper, smarthus-styring og ikke minst systemer som skal gjøre boligen din smartere i forhold til energi og strømbesparelser.

Et moderen smarthus innebærer gjerne en løsning der både temperaturer og lys automatiseres og reguleres med utgangspunkt i avanserte sikkerhetsløsninger. Hele systemet er sammenkoblet slik at du effektivt kan kontrollere de ulike elementene som inngår i løsningen på en gang. For å installere en smarthusløsning bør du begynne forsiktig med en pakkeløsning som etter hvert kan bygges opp av stadig flere elementer.

Gode ytterdører og vinduer

Smarthusteknologien har utviklet seg kraftig, men gode ytterdører og vinduer er som alltid den beste måten å spare penger på. Dersom dine gamle ytterdører ikke er isolerte godt nok vil trekk og kulde komme inn gjennom både dørkarmer og sprekker langs gulvet. Dette vil kunne medføre at boligen din ikke klarer å opprettholde den varmen som er ønskelig til enhver tid.

Dårlige isolerte ytterdører og vinduer vil også kunne gi grobunn for fuktskader som vil kunne utvikle seg på sikt. For å bedre isolasjonen kan du med godt resultat etterisolere dørkarmer og vinduskarmer på en effektiv måte slik at trekk, fukt og kulde holdes ute.

Ny energivennlig ytterdør

Du kan spare penger med ny energivennlig ytterdør, slik at den jevne temperaturen fra smarthuset ikke siver ut og fyrer for kråkene. Energivennlige ytterdører bistår til å redusere boligens energiutslipp på en god og tilfredsstillende måte. Dette er ytterdører som kan leveres med ferdig montert dørkarm slik at du enkelt kan montere ytterdøren inn i boligen din uten problemer.

Energivennlige ytterdører er laget med utgangspunkt i at de skal holde bedre på varmen slik at du skal kunne oppnå strømbesparelser på sikt. Dette er dører som er både tykkere og bedre isolert enn vanlige ytterdører.

U-verdien en dørs isoleringsevne

En energivennlig ytterdør bidrar til både et bedre miljø og ikke minst til besparelser i forhold til dine månedlige strømutgifter. Dette er en effektiv måte å spare penger på i forhold til andre ytterdører som finne si markedet. Selv om en ytterdør er godt isolert og tilfredsstiller dagens miljøvennlige krav vil designen allikevel være på lik linje med andre normale ytterdører.

En ytterdørs isoleringsevne måles gjerne ved bruk av en U-verdi. U-verdien måler effektivt størrelsen på energimengden som til enhver tid passerer  gjennom ytterdøren.  En lav U-verdi tilsier at ytterdøren isolerer bedre enn en høyere U-verdi. De fleste nye boligeiere benytter seg av energibesparende ytterdører når de bygger boligen sin i dag.

Smarte løsninger gir strømbesparelser

Det finnes utallige smarte løsninger som på sikt vil gi strøm og energibesparelser i din bolig. Det er i utgangspunktet mange gode løsninger som du fint kan benytte deg av selv uten bruk av profesjonelle fagfolk. Sjekk først og fremst vinduer og dører både i loft og kjeller for å finne ut om det kommer mye fukt og trekk inn gjennom sprekker i karm og langs gulvet.

Dersom du behøver å skifte isolasjon i dør og vinduskarmer kan du enkelt gjøre dette selv. Du demonterer da karm og fjerner gammel isolasjon for deretter å legge inn ny isolasjon. Dette er en effektiv måte å forhindre at den gamle isolasjonen slipper mye fukt og trekk inn i boligen din. Påse også at vinduer ikke er en kilde til trekk og monter eventuelt et innervindu der dette er nødvendig.

Installer smarthusteknologi i boligen din

Ved å gradvis installere en smarthusteknologi i boligen din vil du på sikt få stadig bedre oversikt over hvor i boligen det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å eksempelvis spare strøm. De fleste av hjemmets funksjoner kan endres til å være basert på smarthusteknologi. Du kan blant annet installere bevegelsessensorer, dørlås og ikke minst kamera.

Et smarthussystem kan installeres slik at boligens oppvarming skrus av dersom du har glemt å lukke igjen et vindu. Boligens oppvarming vil derfor ikke fungere dersom vinduet står åpent og du slipper derfor å bruke strøm til ingen nytte. Med slike strømbesparende funksjoner montert i boligen din vil du garantert erfare at strømregningen blir lavere over tid.

Effektive strømbesparelser

Du kan med gode grep gjennomføre endringer i boligen din som på sikt vil medføre strømbesparelser. Hovedsakelig bør du sjekke alle vinduer og dører for om trekk og fukt kommer inn når alt er lukket. Du kan også benytte deg av termostat på de ulike ovnene som er montert i boligen din. Elektriske ovner kan stilles inn til å slå seg av dersom temperaturen i boligen har nådd riktig temperatur.

Dersom det er nødvendig kan du skifte isolasjon langs dører og karmer for å sikre deg om at isolasjonen tilfredsstiller dagens nivå. I tillegg kan du påse at vinduer er tette slik at det ikke kommer inn kulde selv når vinduene er lukket. De fleste vinduer skal være isolerte med doble vinduer. Dette er en løsning som bør fungerer godt og som gjerne kan installeres dersom du ikke har dette på alle vinduer i boligen.

Moderne løsninger gir strømbesparelser

Dagens moderne løsninger er tilpasset moderne teknologi og skal i utgangspunktet tilfredsstille de løsningene som gir best resultat i forhold til strømbesparelser i norske hjem. I tillegg til god isolasjon er det viktig at ovner og andre varmeelementer i boligen fungerer tilfredsstillende i boligen din. Mange velger derfor å installere en effektiv varmepumpe og i tillegg tilpasse boligen til dagens smarthusteknologi.

Latest news
Related news