mandag, februar 19, 2024

Tilpass dashbordet i WordPress for dine kunder

Egen logo på login-siden

Når du leverer en nettside til en kunde vil en av de første bemerkningene være en WordPress-logo i innloggingsfeltet til dashbordet. Dette ville kanskje vært et par hakk mer smakfult med din eller kundens egen logo?

Det finnes flere måter å endre denne logoen på ved å bruke innstikk, men dette kan også gjøres enkelt ved å legge til en enkel kode i functions.php.

Hvis du har functions.php i tema-mappen din kan du åpne den og legge til koden nedenfor. endre logo_admin.png til logoen du ønsker å benytte. Logoen må ligge i mappen ‘images’ som ligger blant filer i ditt WordPress-tema.

// Egen logo i login-felt
function my_custom_login_logo() 
{ 
  echo ''; 
} 
add_action('login_head', 'my_custom_login_logo'); 

Endre alternativ tekst og URL bak logo

Klikker du på logoen på loginsiden kommer du til wordpress.org og alt-teksten er «Powered by WordPress».

Lim inn koden nedenfor for å endre URL og tittel. Tittelen er satt til å være tittelen til det gjelødende nettstedet. På URL kan du endre ‘https://www.dittnettsted.com’ til den adressen du ønsker å benytte.

// CUSTOM ADMIN LOGIN LOGO LINK 
 
function change_wp_login_url() 
{ 
  echo 'https://www.dittnettsted.com'; // OR ECHO YOUR OWN URL 
}add_filter('login_headerurl', 'change_wp_login_url'); 
 
// CUSTOM ADMIN LOGIN LOGO & ALT TEXT 
 
function change_wp_login_title() 
{ 
  echo get_option('blogname'); // OR ECHO YOUR OWN ALT TEXT 
}add_filter('login_headertitle', 'change_wp_login_title'); 

Endre bunnmelding i dashbordet

Ved hjelp av en enkel kode kan du endre meldingen i bunn av dashbordet i wordpress. Lim inn koden nedenfor i functions.php og endre teksten tilpasset ditt nettsted.

// Admin footer modification 
function remove_footer_admin () 
{ 
  echo 'Oppsett og design av DN Blogg - Webdesign'; 
} 
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin'); 

Fjern valg fra menyen i dashbordet

Ikke alle har bruk for menyer som f.eks. Linker, Media, Kommentarer, Utseende osv. Bruk koden nedenfor til å fjerne menyvalg. Koden fjerner menyvalget Links, men endre ‘Links’ til f.esk. ‘Media’ for å fjerne media istedenfor.

function remove_menus () { 
global $menu; 
    $restricted = array(__('Links')); 
    end ($menu); 
    while (prev($menu)){ 
      $value = explode(' ',$menu[key($menu)][0]); 
      if(in_array($value[0] != NULL?$value[0]:"" , $restricted)){unset($menu[key($menu)]);} 
    } 
} 
add_action('admin_menu', 'remove_menus');

Skulle du ha behov for å fjerne begge kan du endre linje nr 3 til linjen nedenfor. Her kan du også legge på flere

$restricted = array(__('Links'), __('Media')); 

Fjern widget-bokser fra startsiden i dashbordet

Startsiden i WordPress dashbordet inneholdet som default en del widgets/bokser med informasjon om bl.a. nye plugins, wordpress-nyheter osv. Dette er ikke alltid nyttig. Ved å lime inn koden nedenfor i functions.php kan du fjerne overflødig informasjon. Koden fjerner alle standard bokser. Du kan fjerne linjene for de boksene du ønsker å beholde i koden.

function disable_default_dashboard_widgets() { 
 
  remove_meta_box('dashboard_right_now', 'dashboard', 'core'); 
  remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'core'); 
  remove_meta_box('dashboard_incoming_links', 'dashboard', 'core'); 
  remove_meta_box('dashboard_plugins', 'dashboard', 'core'); 
  remove_meta_box('dashboard_quick_press', 'dashboard', 'core'); 
  remove_meta_box('dashboard_recent_drafts', 'dashboard', 'core'); 
  remove_meta_box('dashboard_primary', 'dashboard', 'core'); 
  remove_meta_box('dashboard_secondary', 'dashboard', 'core'); 
} 
add_action('admin_menu', 'disable_default_dashboard_widgets');

Fjern melding om ny WordPress-oppdatering

Ikke alle trenger å se denne meldingen. Koden nedenfor må limes inn i functions.php.

add_filter( 'pre_site_transient_update_core', create_function( '$a', "return null;" ) ); 
Latest news
Related news