Endrede reguleringer for nettspill i Norge – hvordan ville det påvirket aksjemarkedet?

Enn så lenge så tviholder norske myndighetene på en regulering av spillmarkedet som betyr at det bare er noen få monopolister som kan tilby pengespill med norsk lisens. Det begynner likevel å bli vanskeligere og vanskeligere å opprettholde dette regimet, med tanke på at alt flere land i Europa tilpasser seg en mer åpen modell. Det gjelder både store land som Storbritannia og nå nylig Tyskland, men dessuten Sverige. Det er derfor ikke helt umulig at vi vil se noen form for endring innen kort tid, hvordan vil dette påvirke selskapene som per dags dato er børsnotert i for eksempel Sverige? Og vil vi se flere selskaper innenfor nettspill på den norske børsen?

Flere selskaper er allerede på børs – blant annet i Sverige

Det er allerede mange av de store spillselskapene som er børsnotert, og da både på børsen i Oslo, Stockholm og andre steder. Det finnes til og med enkelte selskaper som er notert begge steder, både i Oslo og Stockholm. Med tanke på at det er flere av de store selskapene i bransjen som er grunnlagt av personer fra Norden, eller har andre sterke interesser i det nordiske markedet, er det kanskje ikke så rart. Hvorvidt Norge endrer sine reguleringer eller ikke, vil sannsynligvis ikke ha noe å si for selskapenes vilje til å noteres på Oslo-børsen. Det er helt enkelt mange andre faktorer som spiller inn, fra valuta til hvilken markedsplass selskapet ønsker å være notert på. Som et eksempel er Aspire Global notert på Nasdaq First North Premier Growth, som kommer frem av navnet er det er marked tilpasset til vekstselskaper. Dette selskapet har både aktiviteter innenfor B2B-markedet, men dessuten egne brands som Online Kasino Karamba med kasinospill, tipping og mye mer.

Et regulert marked gir forutsigbarhet – men noe lavere inntekter?

Hva som egentlig skjer med verdien til en aksje er selvfølgelig det som er mest interessant for de aller fleste investorer, ikke på hvilken børs selskapet er notert. Historisk har kursutviklingen til aksjer innenfor denne sektoren vært noe turbulent under 2019, og noen vil si at det skyldes reguleringer i Sverige.

  • Med reguleringer og lisenser følger gjennomgående strengere krav til ansvarlig spill. På lang sikt er dette selvfølgelig positivt for både spillere og selskapene i markedet, men på kort sikt vil noen selskaper kunne oppleve en inntektssvikt med tilhørende lavere lønnsomhet.
  • Den tidligere svenske monopolisten innenfor pengespill har også tatt andeler innenfor kasinospill, det er mulig at den norske monopolisten også ville gått hardere inn i markedet hvis det ble deregulert. Samtidig er dette allerede en konkurranse som de utenlandske spillselskapene møter, og med en lisensordning ville kampen blitt litt mer rettferdig når det gjelder for eksempel markedsføring via norske medier.
  • Samtidig vil et regulert marked gi mye større forutsigbarhet, og hvis det er noe investorer liker så er det å fjerne risiko. Per nå er for så vidt det norske spillmarkedet relativt forutsigbart også uten lisenser, det er helt enkelt ikke mulig å stenge ned denne sektoren, men likevel vil lisenser også i Norge kunne være positivt.
  • Samtidig vil også en regulering i Norge kunne slå ulikt mot forskjellige aktører. De selskapene som allerede har lisenser i andre land i Europa, og som eventuelt også tilbyr disse som white label-tjenester som nevnte Aspire Global, vil det være et konkurransefortrinn å ha det meste av compliance etc. på plass allerede.

Det er selvfølgelig nødvendig for alle selskaper å følge nøye med på hvilke effekter en eventuell lisensordning i Norge ville ha fått, men alle de store vil velge å bli med på en slik ordning. En eventuell kortsiktig nedgang i omsetning veies uten tvil opp av de langsiktige positivt effektene. Det er helt enkelt ikke noe valg å stå utenfor slike løsninger.

Oppsummert er det sannsynligvis ingen som trenger å miste noe nattesøvn over hva som vil skje med aksjekursene til forskjellige spillselskaper hvis, eller kanskje heller når, det norske markedet dereguleres. Tap i form av lavere forventninger til fremtidig vekst er allerede i stor grad tatt i forbindelse med lisensordninger i andre markeder, så for de større aktørene vil til eller fra i Norge uansett ikke ha så mye å si. I tillegg vil investorer med en mellomlang til lang horisont nyte godt av et enda sunnere marked, med ansvarlig vekst.