Hva er en alternativ tekst – alt-tekst?

En alt-tekst er et HTML-attributt som kan legges til bilder på nettsider som beskriver med ord hva bildet inneholder. Det er nemlig viktig å beskrive hva som er på bildet, blant annet for de som er synshemmet, men også for hvor høyt opp man kommer i websøk. Husk at det er forskjell på en alt-tekst og en bildetekst. Bildeteksten finner du under bildet, hvor der blant annet kan stå hvem som har tatt bildet og en supplerende tekst som passer til innholdet på nettsiden, mens en alt-tekst er “skjult” i koden.

En alternativ tekst har flere forskjellige formål:

Alt-tekster kan som nevnt hjelpe synshemmede som bruker skjermlesere. Via alt-teksten kan de få vist hva et gitt bilde beskriver. Det er også nyttig med en alt-tekst hvis bildet av en eller annen grunn ikke kan lastes inn på nettsiden. Så vises alt-teksten i stedet, slik at besøkende fortsatt kan vite hva bildet beskriver.

En annen måte alt-tekster blir brukt på er av søkemotorer for å identifisere hva bilder inneholder. Dette er spesielt viktig i forhold til bilde-SEO, da søkemotorene ennå ikke kan identifisere innholdet i bilder og kun forstår tekstlig innhold. Det finnes mange regler som skal overholdes i forhold til alt-tekster, og nettsider generelt, og du kan finne mer information om emnet her.

Hvordan lager jeg alt-tekster?

I de fleste vanlige CMS-systemer er det innebygde funksjoner for å definere alt-tekster på bilder. For eksempel i WordPress kan du finne alle bildene dine under «Media» i venstremenyen, og tildele dem alt-tekster under «Alternativ tekst»-feltet. Spør om hjelp hos din nettstedsleverandør hvis du ikke kan finne feltet for alt-tekster.

Hva skal alt-tekster inneholde?

I forhold til SEO best practice, skal alt-tekstene dine helt konkret inneholde en kort og presis beskrivelse av bildets innhold. Hvis du for eksempel skulle skrive en alt-tekst til bildet her i artiklen, kunne det for eksempel være “basketballspiller med røde sko, som knyter skolisser mens basketballen ligger ved siden av». Beskrivelsen skal være presis og utfyllende, men skal helst være maks 125 tegn.

Så langt det er mulig bør du også prøve å inkorporere nøkkelord i alt-tekstene dine på bilder som også fungerer som lenker, da alt-teksten vil fungere som lenkens ankertekst. Men pass på å ikke bare skrive en hel liste med nøkkelord, som i eksemplet tidligere: “røde sko”, “skolisser”, “basketball”, teksten skal flyte naturlig. Husk at du skriver for mennesker, og det er alltid en god ide å ha det i bakhodet, så teksten ikke blir for kald og for teknisk.

Alt-tekster og SEO

I forhold til SEO generelt er alt-tekster først og fremst viktige, siden de, som beskrevet ovenfor, også fungerer som ankerverdier de steder bildene fungerer som lenker.

Deretter er det avgjørende å definere alt-tekster hvis du vil rangere med bildene dine i søkemotorens bilderesultater. Som nevnt tidligere er dette nødvendig for at søkemotorene i det hele tatt skal forstå innholdet i bildet, da de ennå ikke er smarte nok til å identifisere innholdet i bilder, og kun kan forstå tekstlig innhold.