Hva er kryptering?

Kryptering har vært i bruk så lenge vi mennesker har kommunisert med hverandre og betyr skjult eller hemmelig. Som barn lærte du deg kanskje røverspråk eller hadde hemmelige ord som egentlig betydde noe annet så ikke andre skulle forstå hva det betydde? Det er en form for kryptering.

I dag er kryptering mest kjent som en metode for å skjule et budskap ved å bytte ut bokstaver med figurer og tall. Det er mye man kan lære om kryptering og de kan for mange virke svært komplisert. Vi skal likevel forsøke å gjøre det litt lettere, slik at du enklere kan forstå hva det er og hva det går ut på.

Hvorfor skal meldinger krypteres?

Altså, er kryptering en metode for å skule informasjon. Informasjon gjøres om til en kode slik at bare de som forstår koden kan lese hva det står. Kryptert data i «dataverden» kalles for chiffer. Et chiffer en algoritme som oversetter en beskjed fra ren tekst til kryptert form via en krypteringsnøkkel. Dette gjør at det er svært sikkert å sende kryptert data. Dersom en uvelkommen får tak i informasjonen må vedkommende gjette hvilken chiffer som er brukt og vedkommende må også gjette hvilke krypteringsnøkler som er brukt. Dette er svært vanskelig, og det vil også ta svært mye tid.

Det faktum at det er så vanskelig å omgjøre kryptert data til ren tekst er grunnen til at sensitiv informasjon ofte sendes som kryptert data. På den måten kan informasjon som er lagret på datamaskiner og andre enheter, trygt sendes av gårde slev om informasjonen er sensitiv. Du har kanskje fått en lønnslipp der du bruke en miks av for eksempel et par nummer fra personnummeret ditt sammen med en miks av nummer fra lønnsnummeret ditt for å åpne dokumentet. Dette er en veldig enkel form for kryptering, men likevel gjør det at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

Symmetrisk og asymmetrisk kryptering

Det finnes også både symmetrisk og asymmetrisk kryptering. Symmetrisk krypter vil si at det kun bruke en krypteringsnøkkel. Mange kaller også denne nøkkelen for den delte hemmeligheten. Grunnen til at den kalles for dette er fordi avsenderen, den som sender den krypterte melingen, blir nødt til å dele nøkkelen med alle som skal ha tilgang til meldingens innhold. Dette er en svært rask og effektiv måte å få sendt ut en kryptert melding på og denne varianten brukes som oftest i selskaper som skal sende sensitiv informasjon rundt.


Asymmetrisk kryptering bruker to ulike nøkler. Disse nøklene er offentlige og også kombinert på en logisk måte. Derfor kalles denne metoden for kryptering også ofte for offentlig-nøkkel-kryptering. Denne typen bruker ofte primtall for å skape nøkler. Når du har to nøkler så brukes den ene nøkkelen til å kryptere meldingen mens den andre brukes til å dekryptere den. Det vil si at jeg kan ikke dekryptere meldingen dersom nøkkelen jeg har ikke passer med den nøkkelen du har kryptert meldingen med. Dette er en litt mer avansert måte å kryptere på, men den brukes flittig.

Det finnes også mange andre metoder for kryptering, men dette er de to enkleste og mest brukte metodene.