mandag, april 15, 2024

Kjøre javascript fra en egen .js fil

Javascript brukes på de fleste nettsider. Noen script er store og noen små. For å holde koden ryddig er det derfor greit å kjøre de fleste scritps i separate filer. Det vil si at du legger selve javascriptet i en egen fil som du laster inn i koden på hver side ved å bruke en enkel og kort kode.

Slik gjør du:

Nedenfor ser du et eksempel på et enkelt JavaScript. Lim dette, eller et annet JS, inn i en ekstern.js fil for å teste med.

function skriv()
{
	document.write("Denne teksten er et eksempel!!");
}
skriv()

Ved å bruke koden nedenfor kaller du scriptet. Denne koden limer du inn der du ønsker å kjøre scriptet.

<script src="ekstern.js"></script>
Latest news
Related news