Legge til farge og størrelse på tekst med CSS og HTML

Ved hjelp av både CSS og HTML kan du raskt og enkelt legge til farge og definere størrelse på din tekst i ditt html-dokument.

Mange bruker en egen CSS-fil og det som heter class til dette, men jeg skal vise hvordan du kan gjøre dette direkte i HTML-taggen.

Her er en eksempeltekst i HTML hvor teksten er uthevet med en <strong>-tag:

<body>

<strong>Denne uka gikk fort, i overmorgen er det alt onsdag, sa mannen</strong>

</body>

Ved hjelp av attributten som heter style=»» skal jeg nå legge til farge og størrelse på teksten. Style brukes inne i de fleste tagger og inneholder forskjellige definisjoner på farge, størrelse, dekorasjon m.m., som f.eks. i eksemplet nedenfor. For å endre farge vil jeg bruke color:#FF0000; og for å endre størrelse skal jeg bruke font-size:22px;.

Merk at jeg alltid avslutter med semikolon. Du kan ha en style etter hver semi-kolon, og du kan ha så mange styles du ønsker.

<body>

<strong style="color:#FF0000; font-size:22px;">Denne uka gikk fort, i overmorgen er det alt onsdag, sa mannen</strong>

</body>