mandag, april 15, 2024

Hvordan skrive CV? Her er noen tips til deg som skal søke jobb

Når du skal søke på jobb må du som regel ha en CV. I denne artikkelen skal jeg dele litt om hvordan jeg mener man skal skrive en CV.

En CV trenger ikke alltid å inneholde alt du noen gang har gjort som du er stolt over, men det viktigste er å få med det som er relevant for jobben du søker på i tillegg til andre detaljer som kan gi intrykk på de du søker hos.

For mye informasjon i en CV kan gjøre at man mister fokus på det som er viktig.

Personlig informasjon

Til å begynne med er det viktig å få med seg alle personalia. Navn, Adresse, alder og kontaktinfo som tlf og e-post.

2-3 setninger om interesser, personlige egenskaper og beskrivelse er greit å ha med, slik at leseren kan bli litt kjent med deg før de leser videre.

Utdanning

Utdanning er neste felt som inkluderer årstall, studie og navnet på skolen du studerte på. Jeg anbefaler at du plasserer den ferskeste øverst slik at det er den første de leser. De fleste er ikke så interessert i hvor du gikk på barneskole eller ungdomsskole, men heller det som er relevant i fht det du søker på.

Kurs og prosjekter

Har du tatt noen kurs eller deltatt i prosjekter er dette fint å ha med i cv’en. Alt fra førstehjelp til truckførerkurs kan være faktorer som gjør at du er riktig person til å gjøre jobben. Kanskje finner de noe ekstra ved deg i fht andre søkere pga at du har gått kurs for dette.

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring er viktig. Her gjelder det å sørge for å få med alt du føler du er stolt over. Om du har jobbet over 20-30 plasser anbefaler jeg å luke ut jobber som har vart i 2-3 måneder eller mindre og kanskje de som ikke har noe med stillingen å gjøre. Det vil sette de du tar med i større fokus.

Referanser

Dette er et veldig viktig punkt. Referanser er kontaktopplysninger til minst 2 personer som kan fortelle litt om deg.

Om du har jobbet lenge på et tidligere sted er det vanlig å spørre din tidligere leder om han eller hun kan være referanse. Det betyr at de du søker jobb hos kan ringe din tidligere leder og høre hvordan du er som ansatt.

Har du ingen tidligere erfaringer kan det også være din fotballtrener, håndballtrener, sangpedagog, korpsleder eller lignende, men husk at familiemedlemmer blir litt for nære.

Ekstra detaljer 

Alt av gode livserfaringer er fint å ha med. Om du har bodd i utlandet, hvordan språkegenskaper du har og om du kanskje har deltatt på noe spesielle ekspedisjoner eller opplevelser som kan gi gode uttrykk.

Pass på at din CV ikke blir for lang. De fleste ønsker komprimert informasjon. Skriv enkelt og tydelig hvem du er, hva du har gjort, hva du kan og hvorfor de skal ansette deg.

Om du ikke klarer å få alt ned på en A4 side er det ikke noe galt i å ha 2 sider, men for mange sider blir overlast av info.

For deg som ikke vet, CV står for Curriculum Vitae.

På intervju? Tilleggsdokumenter

Skal du på intervju? Da må du huske å legge ved alle attester du har fra tidligere jobber. En attest kan du spørre din tidligere arbeidsgiver om. Det er et papir som forklarer litt om hvem du er og hva din stilling hos din tidligere arbeidsgiver har inneholdt. Attester kan bidra til at du får rett til høyere lønn og er et bevis på hvor mye du har jobbet.

På intervju kan du også ta med deg det du har av skolepapirer, militærattest og lignende.

Husk at du trenger ikke å vise alt, men bare ha det tilgjengelig. En plastmappe med gode papirer kan komme godt med hvis du blir spurt om å vise frem noe på intervju.

Latest news
Related news