mandag, april 15, 2024

Slik kan man gjøre hjemmesiden brukervennlig for eldre

Ettersom den eldre generasjonen ikke har vokst opp med mobiltelefoner, datamaskiner og internett er det flere som synes det er vanskelig å lære seg hvordan man bruker dagens teknologi. Dette betyr også at det finnes et stort marked, hvor mange av aktørene kun opererer online, og ofte ikke greier å nå ut til og engasjere. 

En studie av Starburst utført av Nielsen Norman Group viste for eksempel at bare litt over 55 prosent av de eldre studiedeltakerne på over 65 år, greide å  gjennomføre en rekke brukervennlighetstester av forskjellige hjemmesider. De eldres resultater ble sammenlignet med resultatene til en yngre deltakergruppe i alderen 21 – 55, hvor 74,5 % greide å gjennomføre oppgavene. De eldre brukte både lengre tid på å løse oppgaven og løste langt færre av oppgavene, sammenlignet med den yngre gruppen. Dette viser at det absolutt finnes et behov for å gjøre hjemmesider mer brukervennlig for eldre personer.

Spill for eldre

Noen nettcasinoer som har fokusert på eldre er blant annet nettkasinoer, som har brakt bingo til internett. Bingo har blitt et populært spill på nett og det er en rekke spillere som har begynt å spille hos nettsteder som Bingo.com. For å gjøre det enkelt og forståelig for flest mulig spillere er det derimot viktig at man passer på å ha stor nok størrelse på teksten, at det finnes gode forklaringer for hvordan man spiller og at man enkelt kan få hjelp til ting. 

Her kan man for eksempel lage forskjellige videoer som forklarer hvordan man spiller og hvordan bingo på nett skiller seg fra bingo i fysiske bingohaller. Skal man lage en forklarende video er det derimot også her viktig å huske på å snakke høyt og tydelig, samt gjerne legge til tekst i stor skriftstørrelse i videoen.

Tips for å gjøre hjemmesiden brukervennlig

Ettersom mange eldre sliter med både syn og hørsel er noe av det viktigste å sørge for at tekststørrelsen på siden er stor nok. Har man liten tekst kan det være vanskelig for mange å lese, så stor nok skrift vil være et viktig punkt. Man bør også unngå uvanlige skrifttyper og heller holde seg til de enkle og forståelige stilene, samt unngå å bruke mange forskjellige farger som kan føre til at siden fremstår som kaotisk og uoversiktlig

For mange som sliter med å lese kan man allerede bruke funksjoner som lar datamaskinen lese opp teksten, noe som kan være nyttig for mange. Dette kan man også opplyse om på hjemmesiden, dersom man har en hjemmeside som retter seg direkte til eldre. 

Hørsel er et annet viktig punkt for å gjøre det enklest mulig for eldre å navigere seg gjennom hjemmesiden din. Ettersom flere sliter med hørselen kan det være lurt å ha en funksjon på siden som gjør at lydeffekter og tale er enkelt å høre, samt forståelig og tydelig. Man kan gjerne bruke videoer på hjemmesiden så lenge man husker på at volum og tale er høyt nok, klart og tydelig. 

Latest news
Related news