Et par gloser du skal kunne før du begynner med investering

Har du alltid sittet med en liten drøm om å investere penger i aksjer eller fond? Det er du ikke alene om. Det kan være vanskelig å komme i gang ettersom det for mange virker som en hel verden å sette seg inn i. Det er mange vanskelige ord, mange måter å investere på og ikke minst mange muligheter for investering.

I denne artikkelen skal vi hjelpe deg litt på veien. Vi skal gå gjennom et par gloser som kan gjøre det lettere for deg å forstå det hele. Det er mange ord, og i stedet for å måtte holde tunge rett i munnen mens du googler, skal vi rett og slett gi deg en liten oversikt over det grunnleggende.

Helt fra starten

Vi begynner med ord du bør kunne for å forstå videre guider. Aller først bør du vite hva avkastning er. Avkastning vil si det du tjener på en investering, altså differansen mellom det du kjøpte for og det du selger for. Dersom du ender opp med positiv avkastning har du altså solgt til en høyere pris enn det du kjøpte for, og det motsatte dersom den er negativ. Ofte når man skal måle forventet avkastning ved aksjehandel hos en bedrift snakker man gjerne om balanse. Balanse vil si selskapets økonomiske plassering på et gitt tidspunkt. Når vi snakker om balanse så måles selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld opp mot hverandre.

Når vi snakker om aksjemarkedet, snakker vi ofte om likviditet. Likviditet i aksjemarkedet vil si at en aksje omsettes raskt og at forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten. Videre så snakker vi om selskaper og aksjers markedsverdi. Markedsverdi vil si verdien av noe, målt opp mot markedets kurser. For eksempel hvis vi ser på børsen så er markedsverdien børsverdien til en aksje, pluss den eventuelle markedsverdien av gjeld.

De forskjellige investeringsmetodene

Så har vi kommet til alle disse begrepene for mulige investeringsmetoder. Vi starter på starten, med å forstå en aksje. En aksje egentlig bare verdipapirer som representerer en eierdel i et AS, aksjeselskap, som dermed gir deg rett til utbytte. Utbytte vil si en andel av overskuddet, dersom det skulle være et overskudd. Dette er her den eventuelle risikoen ligger. Vi kan aldri vite hvor mye, eller om, et aksjeselskap vil ende opp med et utbytte eller ikke.

Så har du også muligheten til å investere i et fond. Et fond er en investeringsmetode der flere sparere går inn for å legge pengene sine i verdipapirer. Det finnes mange forskjellige typer fond, så vi skal gå igjennom noen av dem også. Et aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av dem som investerer. Det vil si at en fondsforvalter investerer dine penger, på dine vegne, og så vil de få avkastning over tid.

En annen form for fond er rentefond. Rentefond innebærer både obligasjonsfond og pengemarkedsfond, ettersom dette er fond som investerer i rentebærende papirer. Du har også mulighet til å investere i indeksfond. Indeksfond er også et verdipapirfond. Her følger verdipapirene en kursutvikling mål opp mot en spesifisert indeks.