Slik tar du skjermbilde på Mac

Noen ganger har vi behov for å ta skjermbilde av det som er på Mac-en vår. Vi skal gå igjennom de vanligste valgene her.

I macOS eller nyere versjoner finnes det en egen skjermbildeapp. Ved å bruke den kan du ta både skjermbilder og videoopptak av skjermaktiviteten din. For å åpen skjermbildeappen trykker du på Skift-Kommando (⌘)-5. Du kan også bruke Spotlight for å finne og åpne appen.

Sånn tar du bilde av hele skjermen

I macOS Mojave eller nyere

 • Press Shift-Command-5. This will bring up the recording controls.
 • Select «Take a screenshot of the entire screen». You will see the pointer icon change to a
  camera.
 • Click anywhere on the screen you want to take a screenshot. If you have several screens
  you want to take a picture of, press «Take picture».
 • You get a thumbnail of the screen in the lower corner. It is possible to do various
  things with the screenshot, including moving and editing it. If you do nothing,
  the screen image will be moved to the desktop.

I alle macOS-versjoner

 • Press Shift-Command-3. A screenshot is taken of all the screens.
 • Dufinner skjermbildet på skrivebordet

Ta bilde av et vindu

I macOS Mojave eller nyere

 • Press Shift-Command-5. This will bring up the recording controls.
 • Select «Take screenshot of selected window». You will see the pointer icon change to a camera.
 • Click on the window you want to take a picture of. Pressing the Option key while clipping
  will not include the window shadow on the screen.
 • You get a thumbnail of the screen in the lower corner. It is possible to do various
  things with the screenshot, including moving and editing it. If you do nothing,
  the screen image will be moved to the desktop.

I alle macOS-versjoner

 • Press Shift-Command-4.
 • Press the space bar to change the mouse pointer icon to a camera
 • Click in the window you want a screenshot of.
 • The screenshot can be found on the desktop

Ta bilde av en markert del av skjermen

I macOS Mojave eller nyere

 • Press Shift-Command-5. The recording controls appear on the screen.
 • Select «Take screenshot of selected area».
 • Drag to highlight the desired area. You can move the selected area by dragging
  from within the selected field.
 • Click on «Take picture».
 • You will momentarily get a screenshot thumbnail in the lower corner. There
  you can choose various functions, such as moving and editing it. If you do
  nothing, the screen will appear on the home screen.

I alle macOS-versjoner

 • Trykkpå Skift-Kommando-4
 • Forå markere et område, drar du opp omrisset. Du kan flytte det valgte området ved
  å holde mellomromstasten nede mens du drar.
 • Slippopp mus- eller styreflateknappen. Skjermbildet finner du igjen på skrivebordet.

Ta bilde av en meny

I macOS eller nyere

 • Enter the menu
 • You can choose one of two methods, both of which use Shift-Command-5
  • Take a picture of a window (the menu is treated as a window)
  • Take a picture of a selected screen area containing the menu

I alle macOS-versjoner

 • Enter the menu
 • Press Shift-Command-4
 • Mark the area you want to take a picture of by dragging.
  • Release the mouse or trackpad button, Or click the space bar.
   The pointer changes to a camera. Tap the menu you want to take a picture of.
 • The screenshot can be found on the desktop.