Studieteknikkene som virker

Det kan være vanskelig å finne studieteknikker som virker, og knekke koden for å ligge i forkant med lesingen. Kanskje er det noen teknikker du ikke har prøvd eller tenkt over. Her skal vi se litt nærmere på noen kjente studieteknikker, så du kan finne en teknikk som passer perfekt for deg og gjør studiene mye lettere.

Hva er en studieteknikk?

En studieteknikk kan faktisk være nesten hva som helst som gjør det lettere eller er tilrettelagt for at man skal absorbere kunnskap enten bedre, raskere eller begge deler. Når man studerer, skal man nemlig ta til seg stoff på kort tid og kunne anvende det i praksis i en oppgave eller presentasjon, så det at man forstår stoffet er også en viktig faktor for at en god studieteknikk skal virke. Studieteknikker er altså bare verktøy som skal hjelpe deg med å forstå og ta til deg studiestoffet.

Det er dermed ikke sånn at alt virker for alle. Det er svært personlig hvilke studieteknikker som fungerer og hvilke som ikke fungerer for deg. Studieteknikk er ikke atomfysikk (eller, det kan det jo i prinsippet være), men det er bare for å si at det ikke nødvendigvis er så komplisert som mange gjør det til.

La oss se på litt ulike studieteknikker som du kan prøve.

Pomodoroteknikken

En populær studieteknikk, er den som heter pomodoroteknikken. Denne teknikken går i hovedsak ut på å dele inn studietiden i korte, intense tidsintervaller med korte pauser mellom. Denne teknikken kan gjøre det lettere å fokusere, fordi man bare skal holde fullt fokus i kort tid av gangen. Det er mange som føler at det er mye lettere å fordype seg, når det ikke er et fjell av informasjon de skal klatre i mange timer. Det er mye lettere å overbevise hjernen om at den skal fokusere i kort tid av gangen, kanskje mot en liten belønning i de korte pausene (en kopp kaffe eller lignende).

Det er lurt å fastsette hvor mye du vil sette av til hver økt før du starter, så det ikke er helt vilkårlig. Du kan for eksempel prøve å fokusere i 45 minutter og holde pause i 15, eller enda kortere økter (og kortere pause). Det er helt opp til deg. Det kan være lurt å prøve litt forskjellig så du kan finne ut av hva som fungerer for deg. Du skal også gi deg selv en oppgave for hvert intervall, så det blir fokusert og konsentrert – og ikke minst konkret det du skal jobbe på.

Få hjelp og inspirasjon online

En annen smart teknikk man kan bruke når man skal studere, er å finne hjelp og informasjonskilder online. Dette kan være litt vanskelig å finne frem i, siden det er så utrolig mye informasjon tilgjengelig på nettet. Derfor skal man bruke en komprimert læringskilde som inspio, hvis man vil ha full oversikt over et emne. Det er en smart studieteknikk i seg selv, men også et fantastisk supplement til andre studieteknikker.

Cornell-metoden

Den siste studieteknikken vi skal se nærmere på, er den som heter Cornell-metoden. Det fungerer sånn at man lager en sjablong for forelesningsnotater eller notater fra skoletimen. Du deler inn et A4-ark i tre seksjoner. Metoden går ut på å gjøre notatskrivningen litt mer aktiv, så du faktisk tar stilling til det du skriver underveis og prosesserer informasjonen. I spalten til venstre, skriver du inn nøkkelord og begreper, definisjoner og overskrifter. Så kan du supplere med egne notater i den andre delen. Den tredje delen av arket er til refleksjon og oppsummering og hva du har lært. Det gjør at man aktivt prosesserer hva man har lært og det gjør det også mer sannsynlig at man vil huske det bedre.