Vis litt penere kode med Google Syntax Highlighter for WordPress

WordPress har en innebygget motor for å vise kode. Denne brukes av <pre>-taggen pakket rundt koden du skal vise, men utseende på standardvisning av kode er kun en enkel grå boks rundt selve koden.

Vil du ha litt mer styling od editor-feeling over det hele kan du bruke Google Syntaxhighlighter, som du kan se et eksempel på nedenfor.

<html>
<body>
Dette er eksempel på hvordan en kode vil se ut ved å bruke Google Syntaxhighlighter
</body>
</html>

Ved å installere og aktivere dette innstikket vil du kunne legge til små detaljer i <pre>-taggen som gjøre at din kode vil se ut som eksemplet ovenfor.

Slik bruker du Google Syntaxhighlighter etter du har lagt inn innstikket:

<pre name="code" class="html">
Plasser din kode her
</pre>

Skal du vise PHP-kode bruker du class=»php»