Hvordan bruke Custom Fields / Tilpassede felter i WordPress

Custom fields i WordPress åpner en helt ny verden. Det er enkelt å opprette et Custom field, men for å ta dette i bruk må du forstå helheten i kode-oppsettet.

Et eksempel på bruk av Custom Fields er nå du skal spesielle oppsett i innlegget utenfor content eller title området.

Koden for å inklidere et custom field ser slik ut:

<?php echo get_post_meta($post->ID, "din_tekst", true); ?>

Denne kodesnutten bruker du i single.php, page.php eller f.eks. loopen du bygger i index.php.

Når du oppretter et Custom Field med navn «din_tekst» vil innholdet i dette feltet dukke opp der du bruker denne koden.

Et eksempel på en litt mer komplisert bruk av derre ser du under. Denne koden viser kun innholder i feltet om feltet har tekst i seg. Bruker du ikke Custom Field med navn «din_tekst» vil teksten som vises være «Ingen tekst i feltet»:

<?php $din_tekst = get_post_meta($post->ID, 'din_tekst', true); if ($din_tekst) { ?>
<?php echo $din_tekst; ?>
<?php } else { ?>
<p>Ingen tekst i feltet</p>
<?php } ?>

Et godt eksempel på hvor dette er mye brukt er i tema hvor man bruker bildeskallering med timbthumb eller lignende.

<?php if ( get_post_meta($post->ID, 'Image', true) ) { ?>
<img src="URL/TIL/BILDE" width="400" height="200">
<?php } else { ?>
Det ikke bilde i denne artikkelen
<?php } ?>

Dette er hvordan man kan bruke Custom Fields som en standard, men mulighetene rundt denne koden er enorme.