Vlookup?

Excel har mange verktøy som kan gjøre livet enklere, og Vlookup er et av dem. Vlookup brukes for å søke etter verdier i en matrise eller tabell, og returnere en verdi fra den samme raden. Dette er veldig nyttig når du trenger å hente data fra et stor datasett. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du bruker Vlookup i Excel.

Hva er Vlookup?

En Vlookup er et verktøy i Excel som lar deg søke opp og matche data fra to forskjellige kilder. Dette kan være nyttig når du ønsker å sammenligne data fra to forskjellige arbeidsark eller tabeller. Vlookup er en av de mest brukte funksjonene i Excel, og det er en relativt enkel funksjon å lære seg.

Hvordan fungerer Vlookup?

Når du har to tabeller som inneholder relaterte data, kan du bruke Vlookup-funksjonen til å hente data fra den ene tabellen basert på data i den andre. For eksempel, hvis du har en liste med kundenavn og ID-nummer, og en annen liste med ID-nummer og bilmodell, kan du bruke Vlookup til å hente bilmodellen for hver kunde.

Vlookup fungerer ved å søke etter en gitt verdi i den venstremoste kolonnen i en tabell, og returnerer verdien i samme rad fra kolonnen lengst til høyre. For at Vlookup skal fungere optimalt, bør den venstremoste kolonnen i tabellen være sortert alfabetisk eller numerisk.

Alternativer til Vlookup

En av de mest brukte funksjonene i Excel er Vlookup. Dette gjør det enkelt å hente ut verdier fra andre tabeller eller kalkulerte tall. Men det finnes noen tilfeller der Vlookup ikke er den beste løsningen. Her er noen alternativer:

INDEX / MATCH

Denne kombinasjonen kan brukes på samme måte som Vlookup, men er ofte raskere og mer nøyaktig.

OFFSET

OFFSET funksjonen kan brukes til å hente ut data fra et bestemt område i en tabell. Denne funksjonen er nyttig når du trenger å hente ut data fra et stort datasett.

FILTER

FILTER funksjonen gjør det mulig å filtrere data i en tabell basert på et bestemt kriterie. Dette er nyttig hvis du for eksempel bare trenger å se data fra en bestemt dato eller region.

Hvordan bruke Vlookup?

Når du har to tabeller som inneholder relevant informasjon, kan Vlookup være nyttig for å hente ut data fra den andre tabellen. For eksempel, la oss si at du har en liste over ansatte i et selskap, og en annen liste over prosjekter som de ansatte jobber på. Hvis du vil se hvilke prosjekter de forskjellige ansatte jobber på, kan du bruke Vlookup til å hente ut denne informasjonen fra den andre tabellen.

For å bruke Vlookup må du først velge en celle i den første tabellen der du vil at informasjonen skal vises. Deretter skriver du inn formelen =VLOOKUP(verdi søkt etter; navn på tabell; kolonnenummer; om søket skal være nøyaktig). I dette tilfellet vil vi søke etter navnet på den ansatte i den første kolonnen i tabellen med prosjektinformasjon. Dette betyr at vi legger til kolonnenummer 2 etter  tabellnavnet, fordi dette er kolonnen der prosjektene befinner seg.

I tillegg kan du legge til «nøyaktig match» etter kolonnenummer hvis du vil at Vlookup skal returnere en feilmelding hvis den ikke finner eksakt match. Hvis du ikke legger til dette argumentet, vil Vlookup returnere det nest beste resultatet hvis den ikke finner et eksakt match. Når du har lagt inn formelen, trykker du Enter for å beregne resultatet. Deretter kan du bruke Pil opp og Pil ned verktøyet til å hente ut data fra andre rader i tabellen.