mandag, april 15, 2024

Hvilke kulturelle endringer vil vi se i Norge i løpet av 2020-tallet?

Begynnelsen av et nytt tiår fører alltid med seg både analyser av det forrige tiåret og mer eller mindre vellykkede spådommer om hva som vil skje i årene som kommer. Samfunnet endrer seg uten tvil dramatisk i løpet av ti år, spesielt i et miljø preget av rask teknologisk utvikling.

Endringer både i omverden og i Norge påvirker også det vi definerer som den norske kulturen. Det å sette ord på hva som er norsk kultur vil kunne sette sterke følelser i sving, men vanligvis tenker man på kultur som et felles utvalg av oppfattelser, verdier og ritualer. Disse forandres selvfølgelig over tid og kultur er derfor per definisjon hele tiden i endring. Det er også viktig å huske på at kultur ikke bare handler om opera og teater. En felles kultur handler om alle ting som deles og i forhold til den definisjonen er da norske bloggere eller nordmenn som spiller på Casino Winner eller andre kasinoer like mye en del av den norske kulturen som de som besøker Operaen.

Trender og tradisjoner innenfor mat som eksempel på endring

En forutsetning for å kunne si noe om fremtiden, er at man lærer fra hva som har skjedd i fortiden. Det finnes mange interessante områder der man kan analysere hvordan influenser fra omverden har påvirket norsk kultur og preferanser. Mat er et slikt spennende område.

Hvis man prøver å si noe om hva som har skjedd med nordmenns matpreferanser, er det viktig at man ser på statistikk og salgstall. Det er mulig å se for seg at nordmenn bare spiser taco og ferdigpizza, eller at alle lager sushi eller asiatiske risretter på daglig basis. Likevel finnes det mye statistikk som tilsier at dette ikke er tilfelle. Salget av tradisjonell norsk mat har for eksempel på ingen måte gått nedover. Et eksempel på dette er økt salg av tradisjonell grøt i forskjellige former. Dette gjelder ikke bare grøt, men også andre ferdigretter med norske klassiskere som kjøttkaker i brun saus som står sterkt. Selvfølgelig er det mulig å se for seg at dette er et tegn på både nostalgi og eventuelt manglende tro på egne matlagningsevner.

Videre i 2020-tallet vil det være en rekke ulike faktorer som påvirker norsk matkultur:

  • Internasjonale influenser vil fortsette å påvirke nordmenns matkultur. Det er vanskelig å spå hva som vil være den neste store trenden etter ting som ceviche, men nordmenn fortsetter å reise og ta med seg nye smaker hjem.
  • Samtidig vil noen deler av norsk tradisjonell matkultur stå fjellstøtt og da er det snakk om alt fra tradisjonell julemat til kjøttkaker i brun saus. Selvfølgelig finnes det impulser som økt søkelys på kjøttfrie alternativer, men her er det snakk om matretter som virkelig er en del av den norske kulturen.

Hva vil skje med det norske språket?

Det er mange språk rundt om i verden som er under hardt press fra den Engelske dominansen på Internett og i andre medier. I noen land kjemper myndighetene relativt hardt mot denne utviklingen, Frankrike stiller for eksempel krav til fransk innhold på strømmetjenester og lignende. Samtidig er det vanskelig å kjempe mot den dominerende posisjonen til sosiale medier som Facebook eller Snapchat.

Språket er ekstremt viktig for å opprettholde en felles kultur og hva som skjer med det norske språket er selvfølgelig også viktig videre i løpet av 2020-tallet.

  • Det norske språket vil fortsette å være under press, i form av økt bruk av engelsk både innenfor arbeidslivet, på skolen og på Internett. Sammenlignet med mange andre land befinner Norge seg midt på treet i forhold til hvor mange engelske ord som tar en direkte plass og hvilke som får en fornuftig norsk oversettelse.
  • Bruk av forkortelser og andre influenser fra meldinger og tekstkommunikasjon vil fortsette å påvirke andre deler av språket.
  • Samtidig vil norske myndigheter sannsynligvis prøve å beholde det norske språkets særart. Et eksempel på konflikt er det såkalte Storbyuniversitetet Oslomet, som har fått mye kritikk for navnet sitt.

Vil klimautfordringene og global oppvarming påvirke norsk kultur?

Mye har skjedd når det gjelder bevisstheten rundt klimautfordringer i tidsrommet 2010-2019. Hva som vil skje det neste tiåret er vanskelig å si noe om, utover at utviklingen sannsynligvis vil akselerere enda mer.

  • Det norske olje- og gass-eventyret har selvfølgelig hatt en enorm innflytelse på det norske samfunnet. I løpet av 2020-tallet kommer det sannsynligvis å være mye diskusjon rundt hva som skal skje videre. Samtidig vil inntektene fra olje og gass uten tvil begynne å reduseres etter hvert og det er noe som også vil påvirke den norske kulturen.
  • Nordmenn er veldig glade i å reise og dette vil sannsynligvis ikke forandre seg. Samtidig er det også vanskelig å se for seg at å reise med fly vil bli erstattet med noen andre reiseformer. Et tiår er helt enkelt for kort tid for å etablere for eksempel hurtigtog som et alternativ.
  • Avhengig av hvor dramatiske effekter klimaendringer får i Norge og i omverden, så kan det selvfølgelig skje store forandringer i hvordan nordmenn oppfører seg. Det er for eksempel mulig å se for seg mer dramatiske scenarier, der nordmenn i mye større grad ferierer i Norge eller Sverige. Det skulle eventuelt også kunne få store ringvirkninger kulturelt.

Et lands kultur er i konstant utvikling og det er ikke noe mål i seg selv å bevare kulturen som den er til enhver pris. Det eneste vi kan si med 100% sikkerhet er at den norske kulturen i 2030 vil være annerledes sammenlignet med den vi opplever i 2020. Samtidig vil forandringene sannsynligvis ikke være så dramatiske at noen vil føle seg fremmed i Norge om ti år, det handler mer om evolusjon enn revolusjon.

En fordel med å følge med på hvordan kulturen utvikler seg er også at man blir mindre urolig for kulturelle endringer. Det er viktig å huske på at det å leve i Norge på 2020-tallet bokstavelig talt vil være den beste tiden så langt i historien, når det gjelder alt fra helse til menneskelige rettigheter.

Latest news
Related news