Hvorfor bruker vi www. i nettadresser?

Alle vet jo at f.eks. at www.vg.no fungerer fint uten å skrive www. først. Så hvorfor bruker vi denne forkortelsen, som forøvrig står for world side web, når vi surfer på nettet?

Googler man det finner man spredte meninger og store diskusjoner om hvorfor vi bruker det.

Svaret jeg har kommet frem til er at dette kun er en betegnelse som vi rent teknisk sett ikke har behov for.

Servere settes nå opp til å fungere uansett om vi skriver www eller ikke foran netadressen.

Men, den har i dag en større betydning selv om den ikke gjør mye teknisk. En nettadresse kjennes enkelt igjen ved at man legger til www.

Om du tar for deg alle verdens domenenavn kan de lett forveksles med vanlige ord. Markedsføringsmessig er dette en meget viktig del av nettadressen.

Www ha kanskje derfor likevel fått en stor plass i internettets verden.