lørdag, april 13, 2024

Økning av mobilforbruk i Norge

En nordisk undersøkelse viser at mer enn fire av ti nordmenn mener at de bruker mobiltelefonen for mye. 

I flere år har det pågått en digital revolusjon, og vi står fremdeles midt oppe i den. De unge er pådrivere og bruker stadig mer av fritiden sin foran skjermen, enten det er TV-en, datamaskinen, nettbrettet eller mobilen, men det generelle bildet blant befolkningen er at mange selv føler at mobilbruken har tatt overhånd. Det er også verdt å legge merke til at i løpet av de seneste årene har tiden vi bruker foran datamaskinen falt, mens tiden med en smarttelefon eller et nettbrett i hendene har økt betraktelig.

Den nordiske undersøkelsen er utført på oppdrag fra rådgivningsselskapet Deloitte og viser altså at 42 % av spurte nordmenn synes de bruker for mye tid med mobilen i hendene. Undersøkelsen viser samtidig at 63 % av disse aktivt forsøker å begrense bruken, mens 35 % opplyser at de ikke forsøker å skjære ned på timene med mobilen tent. I en annen undersøkelse kommer det frem at hver femte nordmann under 30 år bruker mobiltelefonen sin i seks til åtte timer daglig.

Konsekvensene ved for mye skjermtid diskuteres hyppig. En av de viktigste faktorene til hvorfor spesielt unge bør være påpasselig med bruk av skjerm er forringet søvnkvalitet, noe som kan gå utover både læring og fysisk utvikling. Blant de spurte i undersøkelsen viser det seg at mer enn halvparten (54 %) av norske mobiltelefoneiere har opplevd negative effekter av mobilbruken. Hver fjerde nordmann sier blant annet at de blir distrahert av mobilen, mens 20 % av de spurte nordmennene opplyser at mobiltelefonbruken medfører forringet eller forkortet søvn.

At skjermen er blitt en inkorporert del av hverdagen er det liten tvil om. Tilgjengeligheten til skjerm er naturligvis en viktig bidragsyter til at så mange unge bruker timesvis hver dag foran en skjerm – både PC-er, smarttelefoner, nettbrett og spillkonsoller har invadert de fleste norske hjem i 2019 – og de digitale mediene spiller en stadig viktigere rolle, både på skolen, jobb og i fritiden. I den anledning er det interessant at den nordiske undersøkelsen viser at 72 % av de norske deltakerne sier de bruker mobilen til jobbrelaterte oppgaver i fritiden sin.

Mye av hverdagen vår foregår digitalt. Facebook, Instagram, Snapchat, e-post, nyheter, bestilling av mat, tipping og online casino er blant noen av aktivitetene som foregår på nettet, og den digitale hverdagen inkluderer både nødvendig skole-/jobbaktivitet og andre hobbyer. For å sikre at brukerne har et sunt nettforbruk tilbyr blant annet flere nettsider funksjoner som gir forbrukerne mer kontroll. En av disse funksjonene er at du kan sette tidsbegrensninger på hvor lenge du kan være på en bestemt nettside. En bransje som har vært raskt ute med å tilby denne funksjonen til sine kunder er online casino bransjen. Denne funksjonen lar forbrukerne styre hvor mye tid de bruker på sin hobby og det er sannsynlig at denne funksjonen blir mer vanlig innenfor andre bransjer som for eksempel gaming.

Hvor mye tid bruker du foran skjermen? Ligger du over eller gjennomsnittet? Kanskje er du  blant dem som egentlig ikke aner hvor mye skjermtid du bruker. I dag finnes flere forskjellige applikasjoner som måler hvor lenge du sitter med iPad-en eller mobiltelefonen. Vi blir ikke overrasket om du overraskes over resultatet.

Latest news
Related news