Slik vil nye reguleringer påvirke sammenligningssider

De neste årene vil det komme en rekke nye restriksjoner og krav til hvordan man setter opp en sammenligningstjeneste i EU. Vi kan sammenligne de nye vilkårene med det tidligere GDPR regelverket som ble lansert for en tid tilbake. Hensikten med disse nye reglene er å beskytte forbrukere mot missvisende informasjon og feilaktig markedsføring.

Det er det europeiske regelverket som skal implementeres og oppdateres over hele Schengen området, men dette vil også ha en påvirkning for hvordan norske sider må føye seg etter det nye regelverket. Imidlertid har Norge allerede strenge retningslinjer innenfor en rekke nisjer slik som markedsføring av beste betting sider og kredittvirksomhet.

Dette sier det nye regelverket

Selv om det nye regelverket ikke er lansert enda har det allerede lekket ut en rekke opplysninger om hva det kommer til å inkludere. Som vi var inne på tidligere er hensikten med det nye regelverket at forbrukere skal få en bedre måte å verifisere opplysninger og selskapene bak ulike nettsider. Det vil derfor være strenge krav til hvordan man ordlegger markedsføring, samt at det skal være enklere å finne frem til hvem som står bak opplysningene.

Dette vil blant annet bety at det blir enda viktigere å ha klare opplysninger om hvem som står bak en nettside, samt hvem som har skrevet ulike innlegg på nettsiden. Målet med disse kravene er at man skal kunne lokke ut de mindre seriøse aktørene og forebygge aggressiv markedsføring med et misledende budskap.

Slik vil det nye regelverket påvirke dine nettsider

Det er fortsatt uklart når det nye regelverket vil tre i kraft, men bransjen forventer at dette vil skje i 22/23. Dette vil i første omgang ikke føre til noen endringer på nettsidene dine, men mange vil raskt oppleve at annonsører og affiliate marketing partnere stiller strengere krav til sine samarbeidspartnere. Årsaken til dette er at det nye regelverket straffer den endelige produsenten av markedsføringnsmateriellet, ikke nettsiden som promoterer dette.

Enkelt forklart betyr dette at selskaper som blir markedsført er ansvarlig for måten de blir markedsført på. Dette har gjort at nettsider som Sikrebettingsider.com og andre verifiserte aktører med navn, selskap og redaksjonelle retningslinjer vil bli stadig viktigere. Andre selskaper og nettsider vil også i større grad være nødt til å bruke disclaimers, navn og profil på forfatter, samt opplysninger om foretaket som står bak nettsiden dersom de ønsker å opprettholde sine markedsføringsevner. Dette vil bli den største endringen av hvordan regelverket etterhvert vil påvirke tusenvis av sider som i dag aktivt arbeider med affiliate marketing i ulik grad og størrelse.

Hva kan vi vente videre?

Det er varslet fra politisk hold innad i EU at det vil komme en rekke nye retningslinjer og reguleringer for hvordan markedsføring på nett skal foregå. Hensikten med dette er at stadig mer av markedsføringen foregår på nett, men det finnes både gode og dårlige regelverk i de ulike medlemslandene. Eu parlamentet har derfor vedtatt at det skal utformes et fellesregel slik som de for noen år siden gjorde med personvern og GDPR.