Standard tag’s for å lage en hjemmeside

Nedenfor kan du se et helt standard oppsett i HTML. Oppsettet inneholder de taggene du må starte med når du skal lage en ny hjemmeside. Disse har alle sine formål, men må være i dokumentet for at det skal fungere.

Et HTML-dokument skal som standard inneholde taggene <html>, <head> og <body. Disse er avgjørende for at ditt innhold skal vises optimalt.

Nedenfor ser du oppsettet du burde ha i notisblokken når du begynner å lage en helt enkel hjemmeside

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>